Tactical Group

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH

Czas trwania 4-5h/ level Koszt szkolenia : 350 zł /level 1 , 450 zł/ level 2-5 Level 1 - zapoznanie uczestników z obsługą broni palnej.  Strzelanie statyczne z następujących jednostek
czas trwania 4-5h a) Trening bezstrzałowy: - postawy strzeleckie - dobywanie broni z kabury - chwyt broni - ułożenie sylwetki - zgrywanie przyrządów celowniczych - praca na języku spustowym -
czas trwania 7-8h/ zakres Zakres „Basic”: trening bezstrzałowy strzelanie w systemie point shooting strzelanie bojowe z następujących jednostek broni: - pistolet CZ P07 kaliber 9mm - pistolet CZ P09 kaliber
  Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty - świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej - kserokopia (oryginał do wglądu) - ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie RODO- do pobrania z głównej strony strzelamyszkolimy.pl  zdjęcia
Celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości, wiedzy i umiejętności metodycznych, technicznych, taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania
Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty 1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej 2. ankieta osobowa i 2 zdjęcia 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie  4. Oświadczenie,