24 stycznia 2017
Czas trwania 4-5h/ level       Koszt szkolenia : 200 zł /level   Level 1 - zapoznanie uczestników z obsługą broni palnej.  Strzelanie statyczne z następujących jednostek broni:  Pistolet Glock 17- 10 szt.
24 stycznia 2017
czas trwania 4-5h     a) Trening bezstrzałowy: - postawy strzeleckie - dobywanie broni z kabury - chwyt broni - ułożenie sylwetki - zgrywanie przyrządów celowniczych - praca na języku spustowym -
24 stycznia 2017
czas trwania 7-8h/ zakres     Zakres „Basic”: trening bezstrzałowy strzelanie w systemie point shooting strzelanie bojowe z następujących jednostek broni:   - pistolet CZ P07 kaliber 9mm - pistolet CZ P09 kaliber
16 stycznia 2014
Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty     świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej ankieta osobowa i 2 zdjęcia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego ubezpieczenie NNW
16 stycznia 2014
Celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości, wiedzy i umiejętności metodycznych, technicznych, taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania
16 stycznia 2014
Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty 1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej 2. ankieta osobowa i 2 zdjęcia 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie  4. ubezpieczenie