Tactical Group

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALNYCH

NAPISZ DO NAS!

Ośrodek Szkoleń Specjalnych Tactical Group s.c. jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00062/2020

 

Prowadzi kursy instruktorskie oraz szkolenia doskonalące w zakresie:
-Strzelectwa sportowego, bojowego, oraz taktycznego
-Samoobrony, oraz walki wręcz
-Taktyki i techniki interwencji 


Nasza oferta stworzona została w ramach zapewniania bezpieczeństwa publicznego i dedykowana jest dla służb mundurowych, agencji ochrony, oraz szeroko rozumianego sektora cywilnego.

Posiadamy wiedzę, doświadczenie, oraz umiejętności w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego. Instruktorzy OSS Tactical Group stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, sympozjach, oraz warsztatach specjalistycznych z dziedzin bezpieczeństwa na terenie całej kraju.

 

 

WITAMY

Element szkolenia strzeleckiego

OFERTA

Czas trwania 4-5h/ level Koszt szkolenia : 350 zł /level 1 , 450 zł/ level 2-5 Level 1 - zapoznanie uczestników z obsługą broni palnej.  Strzelanie statyczne z następujących jednostek
czas trwania 4-5h a) Trening bezstrzałowy: - postawy strzeleckie - dobywanie broni z kabury - chwyt broni - ułożenie sylwetki - zgrywanie przyrządów celowniczych - praca na języku spustowym -
czas trwania 7-8h/ zakres Zakres „Basic”: trening bezstrzałowy strzelanie w systemie point shooting strzelanie bojowe z następujących jednostek broni: - pistolet CZ P07 kaliber 9mm - pistolet CZ P09 kaliber
  Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty - świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej - kserokopia (oryginał do wglądu) - ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie RODO- do pobrania z głównej strony strzelamyszkolimy.pl  zdjęcia
Celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości, wiedzy i umiejętności metodycznych, technicznych, taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania
Kryteria dla kandydatów oraz wymagane dokumenty 1. świadectwo ukończenia minimum szkoły średniej 2. ankieta osobowa i 2 zdjęcia 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie  4. Oświadczenie,